Toán lớp 2: Tìm số BỊ CHIA (ôn tập)

Toán lớp 2: Tìm số BỊ CHIA (ôn tập)

 17:49 12/06/2017

Trang này giúp các em thực hành bài toán Tìm Số Bị Chia trong chương trình toán lớp 2.
Trước khi thực hiện trang này, các em phải học thuộc các bảng nhân và các bảng chia ở các bái học trước.

Tim so hang

Toán lớp 2: Tìm số hạng chưa biết (ôn tập)

 22:14 11/06/2017

Trang thực hành này giúp các em luyện tập bài toán: Tìm số hạng chưa biết trong một tổng số.
Chương trình tự động phát sinh một bài toán cộng. Trong đó có một số hạng chưa biết. Các em tìm số hạng này bằng cách lấy TỔNG SỐ - SỐ HẠNG ĐÃ BIẾT.

Tim so tru

Toán lớp 2: Tìm Số Trừ (Ôn tập)

 17:26 11/06/2017

Video hướng dẫn ôn tập Tìm Số Trừ trên website 360do.vn của chương trình Toán Lớp 2.
Mỗi lần, chương trình phát sinh 1 bài toán. Các em đọc kỹ bài toán và dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả.

Tim so bi tru

Toán lớp 2: Ôn tập Tìm Số Bị Trừ

 10:10 11/06/2017

Trang này giúp các em ôn tập TÌM SỐ BỊ TRỪ trong chương trình Toán Lớp 2.
Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh một bài toán. Các em dùng chuột click vào các số ở dưới để điền kết quả bài toán.

On tap Cong co nho pv100

Ôn tập cộng có nhớ trong phạm vi 100 (Toán lớp 2)

 21:38 09/06/2017

Trang bài học này các em sẽ thực hành ôn tập toàn bộ kiến thức Cộng Có Nhớ Trong Phạm Vi 100 của chương trình Toán Lớp 2.
Chương trình sẽ tự động phát sinh một bài toán cộng có nhớ trong phạm vi 100. Ứng với mỗi bài toán, các em dùng chuột click vào các số bên dưới để điền kết quả. Nếu điền đúng, chương trình sẽ tự động phát sinh bài toán khác.

Chương trình học