Video1: Bài giảng về Tính giá trị của biểu thức (Toán lớp 3)

Video1: Bài giảng về Tính giá trị của biểu thức (Toán lớp 3)

 14:09 31/05/2017

Biểu thức là gì? Các thành phần trong biểu thức gồm những gì? Mỗi biểu thức có một giá trị của nó. Giá trị biểu thức là gì? Qui tắc nào để tính giá trị biểu thức? Mời xem bài giảng.

CN18

Bài 18: Các dạng toán KHÓ về hình chữ nhật (17) (Toán lớp 4)

 16:08 24/05/2017

Một khu vườn hình chữ nhật, dài gấp 3 lần rộng, nếu giảm dài 5m va tăng rộng 5m. Diện tích khu vườn tăng 225m2. Tính diện tích ban đầu của khu vườn. Đây là dạng toán cực hay và khó, cần phân tích và lý luận rất nhiều.

Chương trình học