Bài 3: Sắp xếp 6 số

Bài 3: Sắp xếp 6 số

 15:34 05/07/2017

Mời các em trổ tài sắp xếp các số từ nhỏ đến lớn sao cho số lần di chuyển ít nhất.
Việc sắp xếp này, trong Website 360do.vn giống như một trò chơi: nhẹ nhàng, đơn giản mà trí tuệ.

Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (7 vị trí)

Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (7 vị trí)

 10:48 02/07/2017

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 7 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 7 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (6 vị trí)

Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (6 vị trí)

 10:37 02/07/2017

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 6 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 6 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (5 vị trí)

Bài 2: Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ (5 vị trí)

 10:22 02/07/2017

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Chương trình tự động phát sinh 5 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 5 vòng tròn để để có dãy số giảm dần từ lớn đến nhỏ.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.

05 OnTap 01

Ôn tập cộng không nhớ phạm vi 1000

 20:14 18/06/2017

Ôn tập cộng không nhớ trong phạm vi 1000

Chương trình học