xoai

Video 2: Bài giảng phép toán Cộng trong phạm vi 100 (tiếp theo)

 04:00 08/06/2017

Đặt tính rồi tính với các bài toán có 2 chữ số trở lên. Ở chương trình toán lớp 1 khá đơn giản vì chưa công có nhớ. Tuy nhiên các em nên học và hiểu thật kỹ từng bước thực hiện bài toán. Nếu làm tốt ở lớp 1 sẽ dễ dàng khi thực hiện các bài toán phức tạp hơn.
Mời các em xem bài giảng hướng dẫn rất rõ ràng và cụ thể trong video sau đây:

xoai

Video 1: Bài giảng phép toán Cộng trong phạm vi 100

 03:40 08/06/2017

Khi thực hiện phép tính có 2 chữ số trở lên, để dễ hơn cho việc thực hiện phép cộng chúng ta viết lại các số theo hàng dọc để tính (còn gọi là đặt tính rồi tính). Cách thực hiện như thế nào? bao gồm mấy bước và thứ tự cộng việc theo cách nào. Mời các em xem bài giảng hướng dẫn rất rõ ràng và cụ thể trong video sau đây:

xedapj

Video 3: Bài giảng phép toán TRỪ trong phạm vi 5

 04:00 19/05/2017

Có một số bài toán trừ trong phạm vi 5, nhưng để diễn giải cho các em hiểu thật sự không đơn giản.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dãn các em thực hiện bài toán trừ khó. Video minh họa rất trực quan. Mời phụ huynh và các em click xem video hướng dẫn và minh họa.

lop1pv502

Video 2: Bài giảng phép toán TRỪ trong phạm vi 5

 03:40 19/05/2017

Video này hướng dẫn các em thực hiện bài toán trừ trong phạm vi 5 của chương trình Toán lớp 1.
Phụ huynh có thể xem video này để hướng dẫn các em thực hiện bài toán trừ. Video minh họa rất trực quan, nhằm giúp cho các em thấy được bản chất của phép trừ là lấy đi, cho đi, giảm xuống...

vitaminD3

Video 2: Bài giảng phép tính cộng trong phạm vi 10

 09:47 21/05/2017

Mời các em tiếp tục xem thêm cách thực hiện nhiều bài toán về phép cộng. Mở rộng thêm khái niệm thêm vào hay cộng vào rất cụ thể và rất hay. Mời các em click xem video minh họa nhiều bài toán về phép tính cộng trước khi thực hành phép tính cộng.

Chương trình học