Luyện tập thành thạo cách xem giờ. - Đã xem: 1970

Trang này luyện tập cho các em cách xem giờ đồng hồ. Trong chương trình lớp 1, các em chỉ học cách xem các giờ đúng (1 giờ, 2 giờ, 3 giờ…). Mỗi lần, chương trình tự động phát sinh đồng hồ chỉ 1 giờ nào đó. Bé chọn một trong các số bên dưới bằng với giờ hiển thị trên đồng hồ.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học