Bài 3: Từ (word) là gì? Câu (Sentence) là gì? Đoạn (Paragraph) là gì? - Đã xem: 1349

Winword định nghĩa như thế nào là một từ, một câu, một đoạn? Các yếu tố này có giống với cách định nghĩa một từ, một câu, một đoạn trong tiếng Việt hay tiếng Anh không?
Video này sẽ giải thích rõ ràng các khái niệm trên trong Winword.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học