Bài 10: Định dạng Tab (phần 3) - Tạo phiếu đăng ký - Đã xem: 585

Chúng ta tiếp tục thực hiện Định Dang Tab với một văn bản dựa theo mẫu của 1 Phiếu Đăng Ký. Thực hiện được bài tập này, các bạn tự tin mình có thể làm được các dạng văn bản có kiểu Tab phức tạp.
Chắc chắn sau khi tự mình hoàn thành văn bản này, sự tự tin của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học