Bài 9: Định dạng Tab (phần 2) - Tạo mẫu Sơ Yếu Lý Lịch - Đã xem: 524

Video này, chúng ta thực hiện Định Dang Tab với một mẫu văn bản khá phức tạp. Thực hiện được bài tập này, các bạn tự tin mình có thể làm được các dạng văn bản có kiểu Tab phức tạp.
Chắc chắn sau khi tự mình hoàn thành văn bản này, sự tự tin của các bạn sẽ tăng lên rất nhiều.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học