Bài 5: Chọn các đối tượng, chọn nội dung có cùng định dạng - Đã xem: 805

Chọn các đối tượng, ví dụ như hình ảnh, Word Art, Text box... bằng cách nào?
Nếu một văn bản có nhiều trang, bạn muốn chọn các đoạn văn bản CÓ CÙNG ĐỊNH DẠNG trong các trang đó, bạn phải làm sao?
Video này sẽ hướng dẫn rõ ràng, chi tiết tất cả các yêu cầu đó.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học