Bài 4: Cách chọn nội dung trong văn bản Winword - Đã xem: 994

Cách chọn một ký tự, chọn một từ, chọn một đoạn, chọn nhiều đoạn văn bản liên tục hoặc rời rạc một cách chuyên nghiệp bằng cách nào? Làm sao để chọn nội dung là một khối hình chữ nhật?
Định dạng một ký tự, một từ, một đoạn ra sao?...
Tất cả đều được hướng dẫn chi tiết trong video này.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học