Bài 24: Định dạng văn bản chuyên nghiệp bằng cách tạo STYLE - Phần 2. - Đã xem: 543

Muốn định dạng văn bản bằng Style, trước hết cần phân tích trong văn bản có bao nhiêu phần cần định dạng khác nhau? Mỗi phần khác nhau đó được dịnh dạng để làm mẫu như thế nào? Mời xem cách thực hiện định dạng Style cho một bài tập mẫu.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học