Bài 22: Thực hiện Mail Merge với nhiều điều kiện IF lồng nhau. - Đã xem: 1654

Mail merge điều kiện IF lồng nhau là gì? Đây là kiến thức rất hay và khó và cũng thường gặp nhiều trong thực tế. Khi có nhiều điều kiện trong dữ liệu, phương pháp để chèn điều kiện IF trong Mail merge như thế nào? Mời xem video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học