Bài 19: Kỹ thuật dùng Mail Merge để in nhãn hiệu - Phần 1. - Đã xem: 560

Mail merge ngoài tạo việc tạo thư liên kết, còn được dùng in nhãn hiệu của hàng hóa, thẻ nhân viên, phù hiệu học sinh... Cách thiết kế kích thước những nhãn hiệu như thế nào? Mỗi bước cần chú ý đến những điều gì? Mời xem video hướng dẫn!  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học