Bài 17: Giới thiệu Kỹ thuật Trộn Thư (Mail merge) trong Winword - Phần 2. - Đã xem: 535

Tiếp theo video trước là phần kỹ thuật hướng dẫn cách trộn thư. Tùy theo chức năng, nội dung cần gởi, các thư sẽ khác nhau. Có bao nhiêu bước để trộn thư? Cần chuẩn bị bao nhiêu tập tin trước khi tiến hành trộn thư? Mời xem hướng dẫn chi tiết trong video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học