Bài 11: Thao tác với Table - phần 1 (Tạo bảng trong Word) - Đã xem: 573

Table (bảng) là một cấu trúc đặc biệt trong văn bản Word. Nhờ có cấu trúc này, ta dễ dàng tạo trong văn bản các vùng có nhiều hàng, nhiều cột.
Video này hướng dẫn các bạn cách tạo bảng (tạo table) trong văn bản Word và những thao tác khi sử dụng Table.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học