Bài 8: Giải toán về Tỉ số phần trăm (05) (Toán lớp 5) - Đã xem: 1147

Có những bài toán muốn tìm giá trị 100% của nó phải tính giá trị 1% của nó trước. Cách này gọi là phương pháp rút về đơn vị (đã học ở lớp 3). Video sẽ giải bài toán theo phương pháp rút về đơn vị, và gợi ý cách giải bài toán theo nhiều cách khác rất hay.

 
  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học