Bài 3: Biết Phần Trăm của 1 số. Tìm Số đó (Toán lớp 5) - Đã xem: 1902

Biết phần trăm (%) của một số, tìm số đó. Hay nói cách khác biết phần trăm (%) của một số, tìm giá trị 100% của số đó là bao nhiêu? Có nhiều cách giải dạng toán này được trình bày trong video, mời các em xem video bài giảng.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học