Bài 16: Bồi dưỡng học sinh giỏi - Trung Bình Cộng - Nâng cao 6 (Toán lớp 4)

Trong bài toán tính trung bình, nếu có cả 3 yếu tố: Trung bình, tổng số, số các số hạng. Bài toán sẽ hỏi về vần đề gì khác? Đó là xác định giá trị của mỗi số hạng tham gia là bao nhiêu? Đây là bài toán khó và rất hay. Mời xem video.

TB c ng 16
 
Chương trình học