Bài 11: Cách giải toán Trung Bình Cộng - Nâng cao 1 (Toán lớp 4)

Tổng số và số các số hạng phải luôn phù hợp. Trong một bài toán có thể số các số hạng có cấp độ khác nhau, tổng số cũng khác nhau. Cần phân biệt rõ ràng 2 yếu tố này thật chính xác. Video hướng dẫn bài toán trung bình cộng dạng khó, rất hay.

TB c ng 11png
 

Bài 12: Cách giải toán Trung Bình Cộng - Nâng cao 2 (Toán lớp 4)

Cân nặng trung bình của 20 học sinh lớp 1A là 23kg. Nếu tính thêm thầy giáo thì cân nặng trung bình của thầy và 20 học sinh là 25 kg. Hỏi thầy giáo nặng bao nhiêu kg? Mời xem cách giải trong video.

TB c ng 12
 

Bài 13: Bồi dường học sinh giỏi - Trung Bình Cộng - Nâng cao 3 (Toán lớp 4)

Sĩ số trung bình lớp 4A và lớp 4B là 41 học sinh. Sĩ số trung bình lớp 4B và 4C là 38 học sinh. Sĩ số trung bình lớp 4A và 4C là 40 học sinh. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh. Mời xem phương pháp giải bài toán trong video.

TB c ng 13
 

Bài 14: Bồi dưỡng học sinh giỏi - Trung Bình Cộng - Nâng cao 4 (Toán lớp 4)

Một bài toán tìm 3 số thuộc dạng trung bình cộng. Bài toán hoàn toàn không tính toán, chỉ dùng lý luận đơn giản về cấu tạo số để giải thích và đưa ra đáp số. Đây là dạng toán nâng cao, luyện tư duy và lý luận cho học sinh. Mời xem video.

TB c ng  14
 

Bài 15: Bồi dưỡng học sinh giỏi -Trung Bình Cộng - Nâng cao 5 (Toán lớp 4)

Tí cân nặng 24 kg, Tèo cân nặng 27 kg. Lan cân nặng hơn trung bình cộng của 3 bạn là 5kg. Hỏi Lan cân nặng bao nhiêu kg? Bài toán khó ở điểm nào? vì sao tìm ra được trung bình cân nặng của 3 bạn? Mời xem cách phân tích bài toán.

TB c ng 15png
 
Chương trình học