Bài 6: Luyện giỏi các dạng toán Trung Bình Cộng (Toán lớp 4)

Trong bài toán tính trung bình cộng, việc tính số các số hạng rất đơn giản, nhưng học sinh thường hay bị nhầm lẫn, đó là những lưu ý gì. Mời xem phương pháp giải trong video.

TB c ng 6
 

Bài 7: Luyện giỏi các dạng toán Trung Bình Cộng (Toán lớp 4)

Để việc xác định đúng số các số hạng trong một bài toán, cần biết yêu cầu câu hỏi là gì? Có những đề toán cho biết đơn vị tính ban đầu khác với đơn vị yêu cầu tính trung bình. Cụ thể như thế nào? Mời các em xem video.

TB c ng 7
 

Bài 8: Cách giải Toán Trung Bình Cộng từ căn bản đến nâng cao (Toán lớp 4)

Tính được trung bình mỗi giờ vật chuyển động được đoạn đường bao nhiêu? Chính là vận tốc trung bình của vật chuyển động đó. Đây là bài toán hay, thực tế . Mời xem cách giải bài toán rất chi tiết trong video.

TB c ng 8
 

Bài 9: Cách giải Toán Trung Bình Cộng từ căn bản đến nâng cao (Toán lớp 4)

Trung bình cộng của 3 số là 70. Biết rằng số thứ nhất gấp đôi số thứ 2, số thứ 2 gấp đôi số thứ 3. Tìm 3 số đó. Cách giải như thế nào? Mời xem cách giải bằng phương pháp số học, rất đơn giản, dễ hiểu.

TB c ng 9
 

Bài 10: Cách giải toán Trung Bình Cộng từ căn bản đến nâng cao (Toán lớp 4)

Vận dụng kiến thức tính trung bình có thể giải được nhiều bài toán rất hay. Trong bài toán có thể lồng nhiều giá trị trung bình trong đó. Bài giải sau đây giúp hiểu rất kỷ về giá trị trung bình và tăng kỹ năng giải toán.

TB c ng 10png
 
Chương trình học