Bài 2: So sánh Lớn hơn, Nhỏ hơn, Bằng nhau (Toán song ngữ lớp 1). - Đã xem: 1532

Học toán bằng tiếng Anh, ngoài phải nhận dạng được từ ngữ đúng, cần phải nghe được cách phát âm tiếng Anh các từ của phép toán như: Cộng, trừ, dấu =, dấu >, dấu <. Mời các em xem bài học so sánh lớn, nhỏ và bằng nhau.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học