Video1: Bài giảng về Tính giá trị của biểu thức (Toán lớp 3) - Đã xem: 3386

Biểu thức là gì? Các thành phần trong biểu thức gồm những gì? Mỗi biểu thức có một giá trị của nó. Giá trị biểu thức là gì? Qui tắc nào để tính giá trị biểu thức? Mời xem bài giảng.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học