Video 1: Bài giảng tìm X (Số chia, Số bị chia, Số trừ, Số bị trừ...) - Dạng căn bản (Toán lớp 3) - Đã xem: 3563

Tìm X, hay tìm số hạng, số bị trừ, số trừ, thừa số, số bị chia, số chia. Tùy theo phép toán, mà X đóng vai trò là một trong các số đó. Video trình bày phương pháp tìm X dạng căn bản. Mời xem cách giải.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học