Bài 3: Giải toán Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Khi 2 phân số có số phần phân chia không bằng nhau, chúng ta không thể kết luận được giá trị của số này bằng bao nhiêu phần số kia. Trường hợp này sẽ phân chia lại như thế nào? Mời xem cách vẽ sơ đồ và bài giải.

Tong t  3
 

Bài 2: Giải toán Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Một thùng đựng 80 quả chanh và cam. Biết 1/3 số cam bằng 3/7 số chanh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả? Vậy làm cách nào lập được tỉ số giữa cam và chanh ? Cách lập tỉ số này có gì khác? Phương pháp giải được trình bày chi tiết trong video.

Tong t  02
 

Bài 1: Bài giảng lý thuyết: Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Mục đích giúp các em hiểu rõ bản chất các bước tìm 2 số, tránh việc chỉ áp dụng công thức máy móc, không hiểu bài. Mời xem video bài giảng lý thuyết tìm 2 số khi biết tổng và tỉ 2 số đó.

T ng t 01
 
Chương trình học