Bài 6: Dạng nâng cao - Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Số a chia cho số b được thương số là 5, phần dư là 4. Tổng của 2 số a, b là 76. Tìm 2 số đó. Vậy số a gấp mấy lần số b? Tổng số của 2 số trong trường hợp này có đúng 76 không? Mời xem cách phân tích bài toán trong video.

Tong t  06
 

Bài 7: Dạng nâng cao - Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Tuổi cha và con hiện nay là 46 tuổi. Biết rằng 2 năm nữa tuổi cha gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay. Cách tính tổng tuổi cha và con 2 năm nữa là bao nhiêu? Sơ đồ minh họa rất tốt cho những dạng toán như thế này. Mời xem video.

Tong ti 07
 

Bài 8: Dạng nâng cao - Tìm hai số khi biết Tổng và Tỉ của hai số đó

Mời các em xem cách giải bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỷ của nó. Đây là một trong những bài toán khá khó. Hy vọng khi hiểu và nắm được phương pháp giải sẽ giúp các em năng cao khả tư duy toán học.

xedapj
 
Chương trình học