Bài 1: Bài giảng lý thuyết: Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4) - Đã xem: 1388

Mục đích giúp các em hiểu rõ bản chất các bước tìm 2 số, tránh việc chỉ áp dụng công thức máy móc, không hiểu bài. Mời xem video bài giảng lý thuyết tìm 2 số khi biết tổng và tỉ 2 số đó.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học