Bài 1: Bài giảng lý thuyết: Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Mục đích giúp các em hiểu rõ bản chất các bước tìm 2 số, tránh việc chỉ áp dụng công thức máy móc, không hiểu bài. Mời xem video bài giảng lý thuyết tìm 2 số khi biết tổng và tỉ 2 số đó.

T ng t 01
 

Bài 2: Giải toán Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Một thùng đựng 80 quả chanh và cam. Biết 1/3 số cam bằng 3/7 số chanh. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu quả? Vậy làm cách nào lập được tỉ số giữa cam và chanh ? Cách lập tỉ số này có gì khác? Phương pháp giải được trình bày chi tiết trong video.

Tong t  02
 

Bài 3: Giải toán Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Khi 2 phân số có số phần phân chia không bằng nhau, chúng ta không thể kết luận được giá trị của số này bằng bao nhiêu phần số kia. Trường hợp này sẽ phân chia lại như thế nào? Mời xem cách vẽ sơ đồ và bài giải.

Tong t  3
 

Bài 4: Luyện giỏi toán Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Hùng có 65 viên bi xanh và đỏ. Hùng cho bạn 2 viên bi đỏ nên số bi đỏ trong số viên bi còn lại nhiều hơn số viên bi xanh là 3 viên. Hỏi số viên bi mỗi loại? Bài toán có 2 phương pháp giải rất hay. Mời xem video.

Tong t  04
 

Bài 5: Luyện giỏi toán Tìm 2 số khi biết Tổng số và Tỉ số của 2 số đó (Toán lớp 4)

Một ví dụ tìm 3 số, dựa trên phương pháp tìm 2 số khi biết tổng và tỉ. Trường hợp này có 1 số đóng vai trò độc lập, 2 số còn lại gộp lại 1 nhóm. Đây là dạng hay. Mời xem video bài giảng.

Tong Ti 05
 Chương trình học