Bài 8: Tính thể tích hình hộp chữ nhật - Bài toán tính thể tích nước đỗ vào bể (Toán lớp 5) - Đã xem: 1617

Những bài toán về tính thể tích hình hộp chữ nhật hoặc tính thể tích hình lập phương trong chương trình toán lớp 5 thường gắn liền với bài toán về tính thể tích nước.
Đây là bài toán điển hình về việc tính thể tích nước đổ vào một bể dạng hình hộp chữ nhật. Qua bài toán này, các em sẽ mắm bắt được cách giải những bài toán tính thể tích nước tương tự .  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học