Bài 3: Giải toán thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5) - Đã xem: 895

Tính thể tích một vật rắn như một khối kim loại, được tính như thế nào? Khi giải các bài toán về thể tích, một lưu ý rất quan trọng là phải thống nhất các đơn vị dùng. Vi deo hướng dẫn giải bài toán cơ bản về tính thể tích một vật rắn.


 Từ khóa: thể tích

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học