Bài 2: Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương (Toán lớp 5) - Đã xem: 914

Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương khác nhau ở điểm nào? . Video hướng dẫn cách thiết lập công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật, và công thức tính thể tích hình lập phương.


 Từ khóa: thể tích

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học