Video 11: Cách thực hiện phép trừ số thập phân (02) (Toán lớp 5)

Nhằm tránh sai sót, và có kết quả chính xác trong khi thực hiện phép trừ số thập phân, các em cần các chú ý sau: Đặt dấu phẩy thập phân, phần trăm, phần 10, phần đơn vị của số bị trừ và số trừ phải thẳng hàng nhau. Đặt biệt video hướng dẫn cách trừ có nhớ, mà không cần nhớ, rất hay.

vitaminE
 

Video12: Cách thực hiện phép trừ số thập phân KHÔNG CẦN NHỚ (03) (Toán lớp 5)

Video này tiếp tục hướng dẫn cách trừ hai số thập phân với nhau. Có nhiều dạng bài tập khác nhau, nhằm hướng dẫn cho các em cách thực hiện thuần thục phép tính này.

vitaminE
 

Video13: Cách thực hiện Phép trừ số thập phân NHANH NHẤT (04) (Toán lớp 5)

Chuyển đổi cách trừ có nhớ về dạng trừ không nhớ sẽ đơn giản, và hợp lý hơn. Video này sẽ hướng dẫn cách trừ hai số thập phân dạng có nhớ, thành không nhớ. Đây là phương pháp tính nhanh, rất hay . Mời các em xem video.

vitaminE
 

Video 14: Chia Số Thập Phân cho Số Tự Nhiên

Cách chia số thập phân cho một số nguyên là chia phần nguyên của số thập phân cho số chia, viết dấu phẩy vào thương số, rồi tiếp tục chia phần thập phân. Các bước hướng dẫn được trình rất cụ thể trong video.

vitaminE
 

Video 15: Nhân Số Thập Phân với Số Thập Phân

Cách nhân hai số thập phân giống như nhân hai số tự nhiên, công việc quan trọng là cần đếm số chữ số thập phân ở hai thừa số. Đánh dấu phẩy vào kết quả từ phải sang trái đúng bằng chữ số thập phân của hai thừa số trên. Một số lưu ý được trình bày trong video, mời các em xem video.

vitaminE
 
Chương trình học