Video 6: Phép Cộng Số Thập Phân (Toán lớp 5)

Cách cộng số thập phân so với cách cộng số tự nhiên có gì khác nhau? Những lưu ý quan trọng khi thực hiện phép cộng số thập phân là gì? Mời xem video hướng dẫn chi tiết, và rõ ràng về các bước thực hiện phép cộng số thập phân.

vitaminD3
 

Video 7: Cộng nhiều số thập phân (Toán lớp 5)

Khi cộng nhiều số thập phân với nhau, vì sao học sinh hay bị nhầm lẫn, và kết quả thường thiếu chính xác. Video này sẽ hướng dẫn cách thêm số 0 vào các số hạng, mục đích là làm đủ các số hạng thập phân. Cách thực hiện như thế nào? Mời các em xem video.

vitaminE
 

Video 8: Bài giảng Nhân Số Thập Phân với Số Nguyên (Toán lớp 5)

Phép nhân số thập phân với số tự nhiên giống phép nhân giữa hai số tự nhiên. Tuy nhiên cần có những chú ý quan trọng cần phải thực hiện chính xác như: Đếm số chữ số thập phân ở thừa số là số thập phân, Đếm và dánh dấu phẩy ở kết quả từ phải sang trái...Nhiều chi tiết quan trọng cần chú ý . Mời các em xem video.

vitaminE
 

Video 9: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000 và với 0,1; 0,001; 0,0001 (Toán lớp 5)

Khi nhân số thập phân với 10, 100, 1000 hoặc nhân với 0,1, 0,001, 0,0001 chúng ta không cần thực hiện phép nhân. Chỉ cần đếm có bao nhiêu số thập phân, viết lại số thập phân, và sau đó dịch chuyển dấu phẩy. Cách dịch chuyển như thế nào? Mời xem video hướng dẫn.

vitaminE
 

Video 10: Cách Trừ Số Thập Phân (01) (Toán lớp 5)

Cách trừ số thập phân tương tự trừ giữa hai số tự nhiên. Trước tiên viết lại các số thập phân theo cột dọc, dấu phẩy và các số phần chục, trăm, đơn vị phải thẳng hàng nhau. Trừ như số tự nhiên từ phải sang trái, hạ dấu phẩy thẳng cột. Tất cả các bước thực hiện được trình bày rất chi tiết . Mời các em xem video.

vitaminE
 
Chương trình học