Video 9: Nhân số thập phân với 10, 100, 1000 và với 0,1; 0,001; 0,0001 (Toán lớp 5) - Đã xem: 2490

Khi nhân số thập phân với 10, 100, 1000 hoặc nhân với 0,1, 0,001, 0,0001 chúng ta không cần thực hiện phép nhân. Chỉ cần đếm có bao nhiêu số thập phân, viết lại số thập phân, và sau đó dịch chuyển dấu phẩy. Cách dịch chuyển như thế nào? Mời xem video hướng dẫn.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học