Video 8: Bài giảng Nhân Số Thập Phân với Số Nguyên (Toán lớp 5) - Đã xem: 1537

Phép nhân số thập phân với số tự nhiên giống phép nhân giữa hai số tự nhiên. Tuy nhiên cần có những chú ý quan trọng cần phải thực hiện chính xác như: Đếm số chữ số thập phân ở thừa số là số thập phân, Đếm và dánh dấu phẩy ở kết quả từ phải sang trái...Nhiều chi tiết quan trọng cần chú ý . Mời các em xem video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học