Video17: Chia một số tự nhiên cho một số thập phân - Đã xem: 1186

Chia số tự nhiên cho số tự nhiên mà có kết quả là số thập phân, hoặc chia số tự nhiên cho số thập phân. Trong những trường hợp này cần biến chuyển để đưa về dạng chia hai số tự nhiên với nhau? Mời xem video hướng dẫn cách chuyển đổi và cách chia.


  Bài học tiếp theo  


  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học