Video16: Chia số thập phân cho 10, 100, 1000... - Đã xem: 1039

Chia số thập phân cho 10, 100, 1000... đơn giản là chúng ta không cần chia, chỉ cần dịch chuyển dấu phẩy về bên trái của chính số thập đó. Nguyên tắc dịch chuyển như thế nào? Tất cả được hướng dẫn chi tiết trong video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học