Video 15: Nhân Số Thập Phân với Số Thập Phân - Đã xem: 2649

Cách nhân hai số thập phân giống như nhân hai số tự nhiên, công việc quan trọng là cần đếm số chữ số thập phân ở hai thừa số. Đánh dấu phẩy vào kết quả từ phải sang trái đúng bằng chữ số thập phân của hai thừa số trên. Một số lưu ý được trình bày trong video, mời các em xem video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học