Video 14: Chia Số Thập Phân cho Số Tự Nhiên - Đã xem: 2544

Cách chia số thập phân cho một số nguyên là chia phần nguyên của số thập phân cho số chia, viết dấu phẩy vào thương số, rồi tiếp tục chia phần thập phân. Các bước hướng dẫn được trình rất cụ thể trong video.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học