Video 11: Cách thực hiện phép trừ số thập phân (02) (Toán lớp 5) - Đã xem: 1104

Nhằm tránh sai sót, và có kết quả chính xác trong khi thực hiện phép trừ số thập phân, các em cần các chú ý sau: Đặt dấu phẩy thập phân, phần trăm, phần 10, phần đơn vị của số bị trừ và số trừ phải thẳng hàng nhau. Đặt biệt video hướng dẫn cách trừ có nhớ, mà không cần nhớ, rất hay.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học