Bài 6: Luyện thành thạo dạng toán: So sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau bằng hình ảnh (Toán lớp 1) - Đã xem: 2180

So sánh bằng nhau, lớn hơn, nhỏ hơn bằng hình ảnh.
Trang này gồm 8 bài toán so sánh lớn hơn, nhỏ hơn, bằng nhau với các hình ảnh. Các em nhìn kỹ hình ảnh ở mỗi bài toán và dùng chuột kéo các số và các dấu >, <, = vào các ô vuông thích hợp ứng với mỗi bài toán.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học