Bài 2: Chuyển đổi đơn vị đo thời gian (Toán lớp 5) - Đã xem: 1702

Tìm hiểu tất cả các cách chuyển đổi đơn vị đo trong hệ thống đơn vị đo thời gian:
Năm --> Tháng
Tháng --> Ngày
Ngày --> Giờ
Giờ --> Phút
Phút --> Giây  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học