Bài 4: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (7 vị trí) - Đã xem: 1143

rang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Chương trình tự động phát sinh 7 số. Các em dùng chuột kéo các số vào 7 vòng tròn để để có dãy số tăng dần từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học