Bài 3: Sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn (6 vị trí) - Đã xem: 1566

Trang bài học này giúp các em luyện tập sắp xếp các số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.
Việc học nhẹ nhàng giống như một trò chơi.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học