Bài 1: Phương pháp giải toán: Rút về đơn vị (Toán lớp 3)

Rút về đơn vị là gì? Rút về đơn vị dùng để giải quyết dạng toán nào? Video hướng dẫn cách nhận dạng bài toán có thể áp dụng phương pháp này để giải quyết. Mời xem cách giải.

Bài 1: Phương pháp giải toán: Rút về đơn vị (Toán lớp 3)
 

Bài 2: Rút về đơn vị (Toán lớp 3)

Dạng toán rút về đơn vị được áp dụng trong rất nhiều bài toán, kể cả các lớp trên. Để nhận dạng nhanh khi gặp đề toán dạng này, cần phải hiểu rõ bản chất của câu hỏi và yếu tố cho trước của đề bài. Mời xem cách giải 2 bài toán sau:

Bài 2: Rút về đơn vị (Toán lớp 3)
 

Bài 3: Rút về đơn vị (Toán lớp 3)

Tóm tắc, hoặc mô tả bài toán giúp nhận diện, và có cái nhìn khái quát hơn về bài toán. Cùng là dạng rút về đơn vị, nhưng dựa vào câu hỏi khác nhau sẽ có cách giải khác nhau. Bài giảng giới thiệu 2 bài toán như thế, mời xem video.

Bài 3: Rút về đơn vị (Toán lớp 3)
 Chương trình học