Bài 5 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: IÊN, YÊN - Đã xem: 2666

Bài học này giúp các em làm quen với các vần IÊN, YÊN. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn có chứa vần IÊN và YÊN và luyện đọc các từ có 2 tiếng sau: Từ điển, Chim yến, Cá biển... Cuối bài học, các em luyện đọc đoạn thơ gồm 3 câu. Ở mỗi câu sẽ có các từ chứa vần IÊN, YÊN.

 

Mời các em học cách ghép vần: Bài 6 - Phần 4: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: UÔN, ƯƠN

conps

 




  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học