Bài 8 - phần 1: Ghép vần tiếng Việt. Chủ đề: D, Đ - Đã xem: 2051

Bài học này giúp các em làm quen với các vần D, Đ. Qua bài học này các em cũng sẽ luyện tập ghép vần và đọc các tiếng/từ đơn như: Đá, Đò, Dế, Da, Đi, Dê và luyện đọc các từ có 2 tiếng như: Bờ đê, lá đa... Cuối bài học, các em sẽ luyện đọc câu đơn với các từ có chứa D, Đ.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học