Video 1: Nhân với số có 3 chữ số (01) (Toán lớp 4) - Đã xem: 1663

Nhân với một số có 3 chữ số là nhân hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của số có 3 chữ số với tất cả các số ở thừa số thứ nhất. Các bước của phép nhân được thực hiện như thế nào? mời xem video bài giảng sau:  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học