Nhân với số có 3 chữ số (01) (Toán lớp 4)

Nhân với một số có 3 chữ số là nhân hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm của số có 3 chữ số với tất cả các số ở thừa số thứ nhất. Các bước của phép nhân được thực hiện như thế nào? mời xem video bài giảng sau:

Nhân với số có 3 chữ số (01) (Toán lớp 4)
 

Nhân với số có 3 chữ số (02) (Toán lớp 4)

Video hướng dẫn thêm nhiều ví dụ về phép nhân với số có 3 chữ số. Mục đích giúp các em nắm thật nhuẫn nhuyễn các bước thực hiện phép nhân. Đây là bài học giúp tự học rất tốt tại nhà.

Nhân với  số có 3 chữ số (02) (Toán lớp 4)
 
Chương trình học