Nhân với số có hai chữ số (Toán lớp 4)

Làm sao để thực hiện phép nhân với số có 2 chữ số chuẩn nhất. Để nắm được phương pháp không khó. Phép nhân với số có 2 chữ số, được trình bày rất rõ ràng, dễ hiểu qua 4 bước. Mời xem video bài giảng.

Nhân với số có hai chữ số (Toán lớp 4)
 

4 bước thực hiện phép nhân với số có 2 chữ số (Toán lớp 4)

Khi nhân với thừa số có nhiều chữ số, rất dễ bị nhầm lẫn và sai sót hơn. Để tránh nhầm lẫn trong thao tác nên thực hiện như thế nào? Những lưu ý quan trọng nào cần ghi nhớ, những điều này sẽ trình bày rất chi tiết trong video.

4 bước thực hiện phép nhân với số có 2 chữ số (Toán lớp 4)
 
Chương trình học