Bài 9: Dạng nâng cao - Biết chu vi tìm chiều dài và chiều rộng - TÍnh diện tích? (08) (Toán lớp 4) - Đã xem: 4951

Tìm tỉ số giữa chiều dài, và rộng trong hình chữ nhật có những bài toán rất hay, và rất khó. Tuy nhiên những dạng toán này giúp tư duy cao, rèn luyện nhiều về giải thích, lý luận. Mời xem video bài giải dạng toán tìm hai số khi biết tổng -tỉ.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học