Bài 8: Dạng khó - Biết chu vi Tìm chiều dài và chiều rộng - Tính diện tích? (07) (Toán lớp 4) - Đã xem: 10836

Biết chu vi hình chữ nhật, có thể tính tổng chiều dài, và rộng rất dễ dàng. Tuy nhiên tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài có nhiều hình thức, muốn tìm được tỉ số của 2 yếu tố này không đơn giản. Sau đây là một ví dụ như thế.  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Chương trình học